„Razem na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej”

Projekt polega na utworzeniu zdeinstytucjonalizowanego „Centrum RAZEM” w formie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego. W ramach jego funkcjonowania działać będzie świetlica socjoterapeutyczna, klub młodzieżowy, poradnia rodzinna, poradnictwo prawne, zajęcia artystyczne, edukacja cyfrowa a także animacja lokalno – środowiskowa w postaci działań aktywizujących na terenie rewitalizowanym. Projekt skierowany jest do 120 (76 K i 44 M) osób z rodzin z terenu Starego Miasta w Kwidzynie. Jego celem  jest: pomoc dla dzieci i młodzieży w formie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych, artystycznych i edukacyjnych oraz pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna i psychoedukacyjna w postaci indywidualnych konsultacji oraz warsztatów grupowych dla rodziców/opiekunów ww dzieci.