Zacznij tam, gdzie jesteś. Użyj tego, co masz. Zrób to, co możesz!

RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej – informacje

RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej – informacje

Od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2021 Fundacja Edukacji i Rozwoju „Flow” realizuje w partnerstwie z Miastem Kwidzyn (jako lider projektu) oraz Sceną Lalkową imienia Jana Wilkowskiego i Fundacją M.A.P.A Obywatelska – miejsce, aktywność, partycypacja, animacja projekt „RAZEM dla kwidzyńskiej integracji społecznej” w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego naWięcej oRAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej – informacje[…]

Seminarium pt.: „Proces zmiany w rodzinach zagrożonych przemocą i uzależnieniem” 21.11.2018 r

Seminarium pt.: „Proces zmiany w rodzinach zagrożonych przemocą i uzależnieniem” 21.11.2018 r

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Fundacji Edukacji i Rozwoju „FLOW” wraz z Powiatem Kwidzyńskim i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie serdecznie zapraszają pedagogów, nauczycieli, kuratorów sądowych, policjantów, pracowników socjalnych, pracowników świetlic, pracowników PCPR, wychowawców, psychologów, urzędników administracji samorządowej i inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą na terenie powiatu kwidzyńskiego na bezpłatne seminarium pt.: „Proces zmianyWięcej oSeminarium pt.: „Proces zmiany w rodzinach zagrożonych przemocą i uzależnieniem” 21.11.2018 r[…]

„Razem na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” Projekt polega na utworzeniu zdeinstytucjonalizowanego „Centrum RAZEM” w formie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego. W ramach jego funkcjonowania działać będzie świetlica socjoterapeutyczna, klub młodzieżowy, poradnia rodzinna, poradnictwo prawne, zajęcia artystyczne, edukacja cyfrowa a także animacja lokalno – środowiskowa w postaci działań aktywizujących na terenie rewitalizowanym. Projekt skierowany jest do 120 (76Więcej o[…]