Młodzieżowa grupa rozwoju

Warsztaty dotyczyły przede wszystkim kształtowania podstawowych umiejętności społecznych.
Projekt „Młodzieżowa grupa rozwoju” był realizowany w okresie od 06.04.2016 r. do 30.06.2016 r. i zakładał przeprowadzenie 13 warsztatów rozwoju osobistego, 2 rajdów pieszych oraz 1 biwaku podsumowującego zajęcia. Warsztaty dotyczyły przede wszystkim: kształtowania podstawowych umiejętności społecznych, budowania poczucia własnej wartości, rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, umiejętności współpracy i współdziałania oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Uczestnikami byli młodzi ludzie w wieku 13-17 lat – uczniowie kwidzyńskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Grupa liczyła 12 osób. Projekt był współfinansowany przez Miasto Kwidzyn.