Podsumowanie projektu „ZRÓBMY TO RAZEM program reintegracji społecznej w powiecie kwidzyńskim” oraz bezpłatne seminarium „SKUTECZNA PROFILAKTYKA PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ”

viagra doses Ośrodek Interwencji Kryzysowej Fundacji Edukacji i Rozwoju „FLOW”

wraz z Powiatem Kwidzyńskim

i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

serdecznie zapraszają pedagogów, nauczycieli, kuratorów sądowych, policjantów, pracowników
socjalnych, pracowników świetlic, pracowników PCPR, wychowawców, psychologów, urzędników
administracji samorządowej i inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą na terenie powiatu

kwidzyńskiego na podsumowanie projektu

„ZRÓBMY TO RAZEM program reintegracji społecznej w powiecie kwidzyńskim”

oraz bezpłatne seminarium

„SKUTECZNA PROFILAKTYKA PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ”
W ramach seminarium odbędzie się wykład pt. „Zintegrowane systemy profilaktyki” –

wykładowca: Ireneusz Siudem
oraz warsztaty (do wyboru):

• „Konstruowanie strategii profilaktycznych w środowiskach lokalnych ” –
prowadzący: Ireneusz Siudem
• „Stymulacja rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci jako forma wczesnej
profilaktyki ” – prowadząca: Anna Siudem
• „Interwencja w sytuacji krzywdzenia dziecka i standardy bezpieczeństwa dziecka
w placówkach”- prowadzący: Krzysztof Sarzała
• „Kontrakt jako jedno z narzędzi w pracy profilaktycznej” – prowadząca: Marta
Oklińska
Seminarium odbędzie się 16 października 2017 r. w Kwidzyńskim Centrum Kultury („CKJ”)

ul. 11 Listopada 13 w Kwidzynie

Program seminarium:
8:00-8:30 – rejestracja uczestników
8:30-9:30 – podsumowanie projektu „ZRÓBMY TO RAZEM”
9:30-10:30 – wykład pt. „Zintegrowane systemy profilaktyki”
10:30 – 11:00 – przerwa kawowa
11:00 – 14:00 – warsztaty w 4 grupach
14:00-14:30 – przerwa na ciepły poczęstunek
14:30- 15:00 – podsumowanie seminarium: zebranie wniosków i dyskusja, rozdanie certyfikatów
uczestnictwa

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Kwidzyńskiego
oraz współfinansowane ze środków otrzymanych
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Liczba miejsc ograniczona!
Zgłoszenia przyjmujemy w dniach 04 -10 października 2017 r. wyłącznie drogą mailową:
oik.kwidzyn@gmail.com z dopiskiem: „seminarium OIK 2017”.
1. Prosimy podać imię, nazwisko oraz Państwa miejsce pracy/ instytucję, którą reprezentujecie.
2. Z uwagi na duże zainteresowanie tematyką seminarium w latach ubiegłych, z jednej instytucji
możemy zapisać maksymalnie 5 osób.
3. Zapisy na konkretny warsztat mogą Państwo dokonać w dniu seminarium 16.10.2017 r. w trakcie
rejestracji w godz. 8:00-8:30.