RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej

Fundacja Edukacji i Rozwoju „FLOW” w partnerstwie z Miastem Kwidzyn, Sceną Lalkową im. Jana Wilkowskiego oraz Fundacją M.A.P.A. Obywatelska realizuje projekt:

„RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej”

(Działanie 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020).

Projekt był realizowany od 1.01.2022 do 31.12.2022 r. W ramach projektu świadczyliśmy specjalistyczną pomoc dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów w formie zajęć socjoterapeutycznych, psychoterapeutycznych, programów psychokorekcyjnych i profilaktycznych, artystycznych, edukacyjnych, pomocy prawnej. Działaniem dotarliśmy do ponad 120 odbiorców – dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów.

Dzięki projektowi powstało Rodzinne Centrum ‘RAZEM” w formie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego – świetlicy socjoterapeutycznej, klubu młodzieżowego oraz poradni rodzinnej dla mieszkańców Starego Miasta w Kwidzynie (obszar rewitalizacji H). Obszar miasta objęty rewitalizacją zdiagnozowano jako ten, w którym powszechniej niż w innych częściach miasta występują problemy społeczne (niedostosowanie społeczne, problemy wychowawcze, szkolne).

Teren rewitalizacji obejmuje ulice: 11-go Listopada, 15-go Sierpnia, Basztową, Batalionów chłopskich, Błogosławionej Doroty, Braterstwa Narodów, Chełmińską, Chopina, Dębową, Gdańską, Górną, Grudziądzką, Katedralną, Kolejową, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Kościelna, Magazynową, Mostową, Ogrodową, Piłsudskiego, Pl. Plebiscytowy, Podjazdową, Słowiańską, Starozamkową, Szkolną, Targową, Tęczową, Wiślaną, Zamkową Górę, Zbożową, Żwirki i Wigury.