Seminarium pt. „Wychowanie, terapia, resocjalizacja – praca z młodzieżą i rodzinami”

Zapraszamy na bezpłatne seminarium pt. „Wychowanie, terapia, resocjalizacja – praca z młodzieżą i rodzinami”, które odbędzie się w dniu 24.10.2016 r. w Kwidzynie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Fundacji Edukacji i Rozwoju „FLOW” wraz z Powiatem Kwidzyńskim i Powiatowym Centrum Pomocy Rodziniew Kwidzynie serdecznie zapraszają pedagogów, nauczycieli, kuratorów sądowych, policjantów, pracowników socjalnych, pracowników świetlic, pracowników PCPR, wychowawców, psychologów, urzędników administracji samorządowej i inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą na terenie powiatu kwidzyńskiegona bezpłatne seminarium pt.

„WYCHOWANIE, TERAPIA, RESOCJALIZACJA – PRACA Z MŁODZIEŻĄ I RODZINAMI”

W ramach seminarium odbędzie się wykład pt. „Wychowanie, terapia, resocjalizacja – praca z młodzieżą i rodzinami” – wykładowca: Jolanta
Łazuga-Koczurowska
– psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień, dyrektor Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku, przewodnicząca Stowarzyszenia MONAR, członkini Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom
oraz warsztaty (do wyboru):
 „Jak motywować dzieci i młodzież do zmiany niepożądanych zachowań” – prowadząca: Jolanta Łazuga -Koczurowska – jw.
– „Dialog motywujący” – prowadzący: Zygmunt Medowski – specjalista terapii uzależnień, terapeuta motywujący i trener dialogu motywującego, przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej”MROWISKO”, członek Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.
„Co możemy zrobić my dorośli” – prowadząca: Maria Berezowska-Makowska – pedagog, specjalistka terapii uzależnień, superwizorka, kierowniczka Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim, członkini Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.
„Jak sobie radzić zniewłaściwym zachowaniem, a jak pomagać rozwiązywać problem” – prowadząca: Marta Oklińska psycholog, psychoterapeutka, pracownica Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Przychodni Leczenia Uzależnień w Kwidzynie.

Seminarium odbędzie się 24 października 2016r. w Kwidzyńskim Centrum Kultury („CKJ”) ul. 11 Listopada 13 w Kwidzynie.

Program seminarium:
8:00-8:30 – rejestracja uczestników
8:30-8:40 – otwarcie seminarium
8:40-9:40 – wykład pt. „Wychowanie, terapia, resocjalizacja –praca z młodzieżą i rodzinami”
9:40-10:00 – przerwa kawowa
10:00-13:00 – warsztaty w 4grupach
13:00-13:15 – przerwa kawowa
13:15-14:00 – podsumowanie seminarium: zebranie wniosków i dyskusja

Liczba miejsc ograniczona!
Zgłoszenia przyjmujemy w dniach 11-19 października 2016r. wyłącznie drogą mailową: oik.kwidzyn@gmail.com z dopiskiem: „seminarium OIK 2016”.
1. Prosimy podać imię, nazwisko oraz Państwa miejsce pracy/instytucję, którą reprezentujecie.
2. Z uwagi na duże zainteresowanie tematykąseminariumw latach ubiegłych, z jednej instytucji acheter du cialis en ligne możemy zapisać maksymalnie 5 osób.
3. Zapisy na konkretny warsztat mogą Państwo dokonać w dniu seminarium 24.10.2016 r. w trakcie rejestracji w godz. 8:00-8:30.