Szkolenie „Środowiskowa profilaktyka uzależnień”

Fundacja Edukacji i Rozwoju „FLOW” wraz z Towarzystwem Nowa Kuźnia
serdecznie zapraszają
osoby posiadające doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
a szczególnie z osobami mającymi trudności w przystosowaniu społecznym
na BEZPŁATNE, 3-DNIOWE szkolenie w Kwidzynie w dniach 17-19.10.2017 r. pn.”ŚRODOWISKOWA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ”.
Grupą docelową programu są osoby w wieku 10-18 lat, które pochodzą z rodzin niewydolnych wychowawczo. Często są to rodziny ze środowisk przestępczych, w których nadużywa się alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, rodziny rozbite, ubogie lub dobrze sytuowane, lecz cechujące się nieprawidłowymi postawami wychowawczymi. Jest to zatem młodzież, która w wyniku przebywania w niekorzystnych środowiskach wychowawczych jest bardziej niż inna narażona na uzależnienia, występowanie aspołecznych zachowań oraz innych zaburzeń rozwoju.