ZAMÓWIENIA

Fundacja Edukacji i Rozwoju „FLOW”, będąc Partnerem w projekcie „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” ogłasza nabór na  zakup i dostawa materiałów na zajęcia i warsztaty dla uczestników projektuFormularz ofertowy wraz z załączonymi oświadczeniami należy dostarczyć  do dnia 07.12.2018 r. osobiście do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie ul. Chopina 26/201 w godzinach 8.00-15.00 lub mailem na adres: flow.kwidzyn@gmail.com. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów dotyczące zamówienia zawarte są w załączonych plikach:

1_ZAPYTANIE materiały na zajęcia sportowe

zał 1 FORMULARZ OFERTOWY ARTYKUŁY DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH I MUZYCZNYCH

zał 2 OŚWIADCZENIA

3 LISTA DO ZAMÓWIENIA – ARTYKUŁY NA ZAJĘCIA SPORTOWE

 

Fundacja Edukacji i Rozwoju „FLOW”, będąc Partnerem w projekcie „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” ogłasza nabór na  zakup i dostawa materiałów na zajęcia i warsztaty dla uczestników projektuFormularz ofertowy wraz z załączonymi oświadczeniami należy dostarczyć  do dnia 28.11.2018 r. osobiście do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie ul. Chopina 26/201 w godzinach 8.00-15.00 lub mailem na adres: flow.kwidzyn@gmail.com. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów dotyczące zamówienia zawarte są w załączonych plikach:

1_ZAPYTANIE materiały

zał 1 FORMULARZ OFERTOWY ARTYKUŁY NA ZAJĘCIA KULINARNE

zał 2 FORMULARZ OFERTOWY MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE

zał 3 FORMULARZ OFERTOWY MATERIAŁY NA ZAJĘCIA GRY I ZABAWKI

zał 4 FORMULARZ OFERTOWY ARTYKUŁY DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH I MUZYCZNYCH

zał 5 OŚWIADCZENIA

zał 6 Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia

 

Fundacja Edukacji i Rozwoju „FLOW”, będąc Partnerem w projekcie „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” ogłasza nabór na wykonawcę usługi polegającej na realizacji warsztatów edukacyjnych. Formularz ofertowy wraz z załączonymi oświadczeniami należy dostarczyć  do dnia 19.11.2018 r. osobiście do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie ul. Chopina 26/201 w godzinach 8.00-15.00 lub mailem na adres: flow.kwidzyn@gmail.com. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów dotyczące zamówienia zawarte są w załączonych plikach:

1_ZAPYTANIE instruktor

zał 1 FORMULARZ OFERTOWY instruktor

zał_2_OŚWIADCZENIA o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku powiązań

zał 3 OŚWIADCZENIA KRYTERIA DOTYCZĄCE PERSONELU

Zał 4 opis zadań w ramach zapytania

zał_5_WZÓR_UMOWY

 

Dotyczy zapytania na stanowisko:

SPECJALISTA/TRENER umiejętności społecznych i zarządzania gospodarstwem domowym

Dnia 25.07.2018 r. zmieniono formularz ofertowy.
W formularzu ofertowym poprawiono nazwę stanowiska pracy oraz wymiar godzin pracy na 164 godziny (zgodnie z treścią zapytania ofertowego).
W związku z powyższym wydłuża się termin składania ofert do dnia 27 lipca 2018 roku do godziny 12:00.
Pozostałe załączniki do zapytania pozostają niezmienione.

1_ZAPYTANIE_PSYCHOLOG_2018_07_17 (2)

zał_1_FORMULARZ OFERTOWY_PSYCHOLOG

zał_2_OŚWIADCZENIA_PSYCHOLOG (1)

zał_3_OŚWIADCZENIA KRYTERIA DOTYCZĄCE PERSONELU_PSYCHOLOG (2) zał_4_WZÓR_UMOWY_PSYCHOLOG (1)

______________________________________________________________

1_ZAPYTANIE_PSYCHIATRA_2018_07_17

zał_1_FORMULARZ OFERTOWY_PSYCHIATRA

zał_2_OŚWIADCZENIA_PSYCHIATRA (4)

zał_3_OŚWIADCZENIA KRYTERIA DOT PERSONELU_PSYCHIATRA

zał_4_WZÓR_UMOWY_PSYCHIATRA

_________________________________

ZAPYTANIE_TERAPEUTA_UZALEŻNIEŃ_2018_07_17

zał_1_FORMULARZ OFERTOWY_TERAPEUTA_UZALEŻNIEŃ zał_2_OŚWIADCZENIA_TERAPEUTA_UZALEŻNIEŃ

zał_3_OŚWIADCZENIA KRYT_ DOTYCZĄCE PERSONELU_TERAPEUTA zał_4_WZÓR_UMOWY_TERAPEUTA

_____________________________________________________________

ZAPYTANIE_PSYCHOTERAPEUTA_2018_07_17

zał_1_FORMULARZ OFERTOWY_PSYCHOTERAPEUTA

zał_2_OŚWIADCZENIA_PSYCHOTERAPEUTA 

zał_3_OŚWIADCZENIA KRYT_ DOTYCZĄCE PERSONELU_PSYCHOTERAPEUTA zał_4_WZÓR_UMOWY_PSYCHOTERAPEUTA

_________________________________________________________________

1_ZAPYTANIE_PSYCHOLOG_GRUPA_WSPARCIA_2018_07_17

zał_1_FORMULARZ OFERTOWY_PSYCHOLOG_GRUPA_WSPARCIA

zał_2_OŚWIADCZENIA_PSYCHOLOG_GRUPA_WSPARCIA

zał_3_OŚWIADCZENIA KRYT_ DOTYCZĄCE PERSONELU_PSYCHOLOG_GR_WSPARCIA zał_4_WZÓR_UMOWY_PSYCHOLOG_GR_WSPARCIA

____________________________________________________________________

1_ZAPYTANIE_SPECJALISTA_UM_SPOŁ_2018_07_17

zał_1_FORMUALRZ_OFERTOWY-2018_07_25

zał_2_OŚWIADCZENIA_SPECJALISTA_UM_SPOŁ

zał_3_OŚWIADCZENIA KRYT DOTYCZĄCE PERSONELU_SPECJALISTA_UM_SPOŁ zał_4_WZÓR_UMOWY_SPECJALISTA_UM_SPOŁ

________________________________________________________________

1_ZAPYTANIE_art spożywcze

zał 1 FORMULARZ OFERTOWY 

zał 2 OŚWIADCZENIA_SPOŻYWCZE

_______________________________________________________________

ZAPYTANIE_SUPERWIZOR_2018.06.27

zał_1_FORMULARZ OFERTOWY

zał_2_OŚWIADCZENIA

zał_3_OŚWIADCZENIA KRYTERIA DOTYCZĄCE PERSONELU

zał_4_WZÓR_UMOWY (3) 

______________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECJALISTA 2018 04 10

zał 1 FORMULARZ OFERTOWY

zał 2 OŚWIADCZENIA

zał 3 OŚWIADCZENIA KRYTERIA DOTYCZĄCE PERSONELU

zał 4 WZÓR UMOWY

_____________________________________________________________________

 

1_ZAPYTANIE_WYCHOWAWCA_2018_04_10

zał_1_FORMULARZ OFERTOWY

zał_2_OŚWIADCZENIA

zał_3_OŚWIADCZENIA KRYTERIA DOTYCZĄCE PERSONELU

zał_4_WZÓR_UMOWY

_____________________________________________________________________

 

1_ZAPYTANIE_STREETWORKER_2018_03_29

zał_2_OŚWIADCZENIA_

zał 3_OŚWIADCZENIA KRYTERIA DOTYCZĄCE PERSONELU

zał_1_FORMULARZ OFERTOWY

zał_4_WZÓR_UMOWY