Zróbmy to razem – program reintegracji społecznej w powiecie kwidzyńskim

Celem projektu jest zwiększenie liczby osób trwale pokonujących swoje wykluczenie społeczne i zmiana wizerunku osób wykluczonych (uzależnionych, młodzieży z zachowaniami antysocjalnymi, niskimi umiejętnościami społecznymi) w postrzeganiu małych społeczności (osiedlowych, wiejskich) na terenie powiatu kwidzyńskiego. 
Projekt będzie realizowany od 1 sierpnia 2016 do 31 października 2017 roku na terenie miasta Kwidzyn i powiatu kwidzyńskiego. Wezmą w nim udział 36 osób z wymienionych wyżej grup. Będą to 3 grupy po 12 osób – młodzieży z zachowaniami antysocjalnymi, młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz dorosłych w trakcie lub po leczeniu z uzależnienia.
Zaplanowano dla nich cykl treningów integracyjnych, zajęć psychoedukacyjnych ukierunkowanych na rozwijanie świadomości własnych zasobów, umiejętności komunikacyjnych, umiejętności pracy zespołowej, trening zadaniowy. W trakcie projektu uczestnicy przy wsparciu trenerów i coachów przygotują i zrealizują 18 mini-projektów dla społeczności lokalnych, w których mieszkają.
Projekt jest współfinansowany przez MPRiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.