Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

POZA SCHEMATEM

Projekt „Poza schematem – program rozwojowy dla kobiet” skierowany był do 20 kobiet z terenu powiatu kwidzyńskiego.
W ramach projektu Panie miały możliwość wzięcia udziału z psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz licznych warsztatach.

Wszelkie informacje na temat postępów w projekcie znaleźć można na Facebooku.

NASZA FUNDACJA

ZACZNIJ TAM, GDZIE JESTEŚ. UŻYJ TEGO,
CO MASZ. ZRÓB TO,
CO MOŻESZ!

Jesteśmy grupą osób zainspirowanych ideą tworzenia
takiej rzeczywistości społecznej, która służyłaby rozwojowi
i zaspokajaniu potrzeb jednostki.