Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt „Poza schematem – program rozwojowy dla kobiet” skierowany był do 20 kobiet z terenu powiatu kwidzyńskiego.
W ramach projektu Panie miały możliwość wzięcia udziału z psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz licznych warsztatach.

Wszelkie informacje na temat postępów w projekcie znaleźć można na Facebooku.